ai164382785910NEODERMIS – Illustration Design – V1 – 01.21.22-01